Spotykamy się w II niedzielę miesiąca po wieczornej mszy św.(o godz. 18.00), która jest dedykowana dla kandydatów. Cotygodniowe uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, jest warunkiem koniecznym, nie wymagającym uzasadnienia. Ponadto kandydaci zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach życia Kościoła w roku liturgicznym (nabożeństwa różańcowe, roraty), a także w inicjatywach wspierających wspólnotę parafialną. W przygotowaniu może uczestniczyć młodzież od trzeciej klasy gimnazjum. W przypadku młodzieży szkolnej warunkiem przyjęcia do grupy kandydatów do bierzmowania jest uczestnictwo w katechezie szkolnej (wymagane jest pisemne poświadczenie uczestnictwa). W przygotowaniu mogą uczestniczyć także osoby dorosłe, które nie przyjęły tego sakramentu w wieku szkolnym. Spotkania prowadzi ks. Dariusz. Chętni aby jeszcze dołączyć do grupy, proszeni są o kontakt z ks. Dariuszem (d.noganski@wp.eu) lub pozostawienie w zakrystii lub kancelarii parafialnej kartki ze swoimi danymi (imię i nazwisko, rok urodzenia, nr telefonu, adres E-mail). Zgłoszenia przyjmujemy do końca października.